2:a på besiktningen?

Vi åtgärdar besiktningstvåor

En tvåa på besiktningen innebär att du har en månad på dig att åtgärda felet för att senare besiktiga bilen igen. Lämna bilen till oss, så åtgärdar vi tvåan och ombesörjer en ombesiktning av fordonet så du slipper tänka på det.

Vår ombesiktning sker genom vår granne Bilprovningen i Lindesberg. Vill du nyttja en annan aktör för kontrollbesiktning kan vi åtgärda din två och låta dig själv ombesörja besiktningen.